acare

Acare Thuiszorg
Zorg zoals het hoort

Acare Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die oog heeft voor de cliënt. Uw wens en behoefte staan centraal bij het invullen van uw zorgvraag. Een team van verzorgenden en verpleegkundigen staat klaar om u de zorg te bieden die nodig is zodat u zo lang mogelijk in staat bent zelfstandig en zelfredzaam te blijven. En dat op een manier die past bij uw leefstijl. Acare Thuiszorg is een stichting en daarnaast is er een zorgcoöperatie Acare Thuiszorg opgericht.

Wat wij bieden:

Onze specialisatie is begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Heeft u tijdelijk of langdurig hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en/of verpleging dan helpen wij u graag om dit te realiseren. Onze ervaren verzorgenden en verpleegkundigen zijn gekwalificeerd om alle handelingen te verrichten waarvoor zij zijn opgeleid. Voor meer specialistische verpleging en verzorging hebben wij een team van verpleegkundigen beschikbaar.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Nachtzorg
  • 24-uurs verzorging en -verpleging
  • Begeleiding
  • Huishoudelijke zorg
  • Terminale Zorg
  • Gespecialiseerde verpleging
  • Begeleiding groep in het weekend samen met Stichting Vreedenhoff

website: http://www.acarethuiszorg.nl/