VoetportaalEen korte omschrijving van podotherapie volgens VoetPortaal:

Een mens kan te maken krijgen met een scala aan voetklachten, al dan niet in combinatie met andere klachten van het bewegingsapparaat. De filosofie van VoetPortaal is dat als je de oorzaak van een klacht weet te achterhalen en adequaat behandelt, bijna elke klacht is te verhelpen.

Vanuit die filosofie hanteren we de podotherapeuten van VoetPortaal een onderscheidende benadering die zich kenmerkt door 3 kernelementen:

    1. Veel aandacht voor het vinden van de dieperliggende oorzaak van de klachten.
    2. Een behandeling die zich niet richt op symptoombestrijding maar op het wegnemen van de oorzaak van de klachten.
    3. Manueel therapie als wezenlijk onderdeel van die behandeling.

Website:

https://voetportaal.nl/